Galery Art

  Hlavní stránka Přidat stránku do katalogu Vložit inzerát Pohlednice
 
  Zpět

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci byl génius; nebyl to jen malíř, ale vynikal i jako sochař, architekt, urbanista, fyzik, botanik, biolog, tvůrce zbraní, mechanik, anatom, geolog, spisovatel a básník. Dříve než byla vynalezena letadla, pomýšlel na padák; dvě stě let před Newtonem se zabýval teorií zemské přitažlivosti. Byl jedním z průkopníků porovnávací anatomie. Je autorem více než třiceti vynálezů, mezi něž patří parní čerpadlo, houfnice, ruční granát a temná komora.
Leonardo byl však především malíř a kreslíř. Ve svém Pojednání o malbě (které bylo přeloženo do většiny světových jazyků) předkládá nadčasové úvahy o kresbě, jako třeba v kapitole s názvem Kresba: Obrysy a reliéfy, kde říká: "Cím blíže jsou obrysy postavy našemu oku, tím ostřejší a jasnější se nám jeví."
Leonardo kreslil vše, co motivovalo jeho představivost a myšlení: plány a skici svých vynálezů, studie postav v klidu i v pohybu, složité botanické ilustrace, krajiny a figurální skici, studie pozic a výrazů tváře, karikatury a autoportréty. Kreslil pro kresbu samu a využíval všechny v té době známé materiály a techniky. Velmi rád připravoval nové barvy,vyvíjel nová pojiva, nová média a laky.
Leonardo kreslil na papíry barvy modré, zelené, okrové, žluté, smetanové nebo růžové pomocí barevných tužek nebo pera namáčeného do inkoustů nejrůznějších barev. Rovněž jednotlivé prostředky kombinoval, například pastel, uhel a olůvko. Velkou pozornost věnoval odstínům, šero svitu a s.fumatu, které vytvářel prsty. Zdokonalil "tvrdý a suchý styl" jak jej nazval velký historik umění Vasariquattrocenta. Jeho interpretace kontrastu, prostoru a atmosféry je nadmíru moderní a on sám nikdy neupadl do strojenosti.
Leonardo, ač náležel ke generaci před Michelangelem a Raffaelem, byl skutečně jedním ze tří velkých tvůrců vrcholné renesance.


(materiál z knihy -Velká kniha o kresbě - José M. Parramón, Svojka a Vašut 1996.)  Zpět


Komentáře ke článku

Jméno:


Komentář:
Nahoru

 


 

©Jan Hebký 2002